งานข้าราชการ

 • บรรณารักษ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • สถาปนิก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • เจ้าหน้าที่วิจัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • วิศวกร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการประมง

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการเกษตร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นายสัตวแพทย์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • นักวิชาการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ภาระ/หน้าที่:

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: 19500

  วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 57

 • ภาระ/หน้าที่: หน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช....

  สถานที่: อื่นๆ

  เงินเดือน: ตามตกลง

  วันที่ประกาศ: 08 ส.ค. 56

 • อาจารย์ พนักงานเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  บริษัท: ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  ภาระ/หน้าที่: อาจารย์ สอน คณะวิเทศศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อรับสมัครงาน http://www.phuk...

  สถานที่: กะทู้

  เงินเดือน: ตามตกลง

  วันที่ประกาศ: 13 มิ.ย. 56

 • พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  บริษัท: ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  ภาระ/หน้าที่: จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ ม.อ.ภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก หัวข้อรั...

  สถานที่: กะทู้

  เงินเดือน: 11890

  วันที่ประกาศ: 13 มิ.ย. 56

สอบถามข้อมูลในการลงประกาศงาน:
(+66) 835 196956
(เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 19.00 น.)
อีเมล: thitaree.I@phuketgoodjob.com